1. P, 2., 3., 4.

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Marková

Druhý pedagog: Mgr. Ondřej Jeřábek

Asistentka pedagoga: BcA. Eva Radová

Počet žáků: 6

Informace pro rodiče:

  • V pátek 15.3. půjdeme v rámci vyučování bruslit na umělé kluziště na Lesné.

           S sebou: 30 Kč na pronájem plochy, vlastní brusle (kdo má), kdo nemá, přinese 50 KČ na zapůjčení bruslí. Oblečení dle počasí.

Informace o plavání: 

Plavání bude probíhat od 10.1. do 30.4.2019 každý čtvrtek od 8.00 do 9.00 na plaveckém bazénu TJ Tesla, poté mají žáci dostatečný čas na přesun a přestávku. V 10.00 potom žákům začíná vyučování. V době plavání se žáci učí podle náhradního rozvrhu.


Učitelé:

Kromě následujících předmětů vyučuje vše paní učitelka Mgr. Ivana Marková nebo pan učitel Mgr. Ondřej Jeřábek.

Anglický jazyk – Mgr. Lucie Křížová
Tělesná výchova – Mgr. Ondřej Jeřábek, Mgr. Zuzana Koláčková
Dramatická výchova – MgA. Robert Milič