1. P, 2., 3., 4.

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Marková

Druhý pedagog: Mgr. Ondřej Jeřábek

Asistentka pedagoga: BcA. Eva Radová

Počet žáků: 6

Informace pro rodiče:

  • Ve čtvrtek 31.1.2019 se bude 4. vyučovací hodinu předávat vysvědčení, poté je výuka ukončena. (Výuka plavání ráno proběhne.)

Informace o plavání: 

Plavání bude probíhat od 10.1. do 30.4.2019 každý čtvrtek od 8.00 do 9.00 na plaveckém bazénu TJ Tesla, poté mají žáci dostatečný čas na přesun a přestávku. V 10.00 potom žákům začíná vyučování. V době plavání se žáci učí podle náhradního rozvrhu.


Učitelé:

Kromě následujících předmětů vyučuje vše paní učitelka Mgr. Ivana Marková nebo pan učitel Mgr. Ondřej Jeřábek.

Anglický jazyk – Mgr. Lucie Křížová
Tělesná výchova – Mgr. Ondřej Jeřábek, Mgr. Zuzana Koláčková
Dramatická výchova – MgA. Robert Milič