1. třída

Třídní učitelka: Mgr. Jaroslava Maňasová

Asistent pedagoga: MgA. Daniela Hyklová

Počet žáků: 6

Informace pro rodiče:

  • V pátek 15.3. půjdeme v rámci vyučování bruslit na umělé kluziště na Lesné.
  •            S sebou: 30 Kč na pronájem plochy, vlastní brusle (kdo má), kdo nemá, přinese 50 KČ na zapůjčení bruslí. Oblečení dle počasí.

Informace o plavání: 

Plavání bude probíhat od 10.1. do 30.4.2019 každý čtvrtek od 8.00 do 9.00 na plaveckém bazénu TJ Tesla, poté mají žáci dostatečný čas na přesun a přestávku. V 10.00 potom žákům začíná vyučování. V době plavání se žáci učí podle náhradního rozvrhu.


Učitelé:

Kromě tělesné výchovy, kterou učí Mgr. Ondřej Jeřábek a Mgr. Zuzana Koláčková, vyučuje vše paní učitelka třídní.