1. třída

Třídní učitelka: Mgr. Jaroslava Maňasová

Asistent pedagoga: MgA. Daniela Hyklová

Počet žáků: 6

Informace pro rodiče:

  • Ve čtvrtek 31.1.2019 se bude vysvědčení předávat 4. vyučovací hodinu, výuka plavání proběhne normálně.

Informace o plavání: 

Plavání bude probíhat od 10.1. do 30.4.2019 každý čtvrtek od 8.00 do 9.00 na plaveckém bazénu TJ Tesla, poté mají žáci dostatečný čas na přesun a přestávku. V 10.00 potom žákům začíná vyučování. V době plavání se žáci učí podle náhradního rozvrhu.


Učitelé:

Kromě tělesné výchovy, kterou učí Mgr. Ondřej Jeřábek a Mgr. Zuzana Koláčková, vyučuje vše paní učitelka třídní.