Oslava Dne neslyšících

Žáci naší základní školy vyrazili na výlet do Hodonína k příležitosti Mezinárodního dne neslyšících a znakového jazyka. Na děti čekal bohatý program. Nejdříve vyzkoušeli 3D bludiště „Dobrodružství v korunách stromů“.  Děti byly velmi aktivní a s velkým nadšením zkoušely různé lanové překážky. Velkou výhodou bylo, že toto bludiště se nachází hned před hodonínskou zoologickou zahradou. V ZOO jsme viděli různá zvířata, přičemž některé jsme mohli i pohladit. Jeden z nezapomenutelných zážitků byl pohled na pár bílých lvů. Takové lvy v České republice jinde nenajdete. Na konci celodenního programu jsme zavítali do prodejny suvenýrů, kde si některé děti zakoupily hračky na památku.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.


Výprava na Špilberk

Na konci září jsme ještě využili krásného slunečného a teplého počasí a v rámci probíraného tematického celku jsme vyrazili ve středu 26. září na Špilberk. Vyrazili jsme ze školky hned ráno, abychom toho stihli co nejvíc. Cestu do centra města jsme zvládli perfektně, zbývalo nám už tedy jen se dostat na Špilberk. Výstup jsme i díky přestávce na dětském hřišti a svačině zvládli úplně všichni. Na Špilberku jsme okoukli snad vše, co se dalo – hradby, příkopy, nádvoří, děla, výklenky pro vojáky, dřevěné mosty – vše nám připadalo tak veliké! Když jsme se dostali tak vysoko, nezapomněli jsme se rozhlédnout z hradeb a pozorovat Brno. Na hradě bychom ještě chvíli zůstali, ale tlačil nás čas – nechtěli jsme si nechat vystydnout oběd, který nás čekal ve školce. Cestu zpátky jsme zmákli zase na jedničku. Děti mají velikou pochvalu za přesuny, které zvládáme s postupujícím časem lépe a lépe!

Více fotografií v galerii.


Dopravní výchova

V rámci přípravy na dopravní soutěž mladých cyklistů, která se koná v říjnu tohoto školního roku ve Valašském Meziříčí,  jsme s žáky naší školy v září 2x navštívili dopravní hřiště při ZŠ Horácké nám. v Brně-Řečkovicích. Na dopravním hřišti se nám věnovali dva lektoři, kteří žákům vysvětlili základní pravidla silničního provozu i význam dopravních značek důležitých pro cyklisty. Část výuky byla věnována i samotné jízdě na kole a jejím zdokonalování, přičemž žáci využili osvojená pravidla provozu po silnici. Absolvovali jsme i teoretickou výuku na ZŠ Cacovická v Brně, kde byly využity počítačové programy s dopravní tématikou.

Věříme, že nás naši žáci po poctivé přípravě budou dobře reprezentovat na dopravní soutěži ve Valašském Meziříčí.


Hasiči ve školce

Ve čtvrtek 20. září jsme ve školce přivítali milou návštěvu. Přišli za námi hasiči, kteří měli připravený zajímavý program pro děti. V průběhu hodinového programu si děti zkusily, jak poznají, že někde hoří, jak postupovat v případě požáru a jak se rychle evakuovat. Viděli jsme, co všechno na sobě takový hasič musí mít oblečené, a také jsme si výstroj a výzbroj mohli sami vyzkoušet. Na konci programu ještě pan hasič každému dítěti vytvořil balónkové zvířátko a do školky nám vyrobil balónkovou chobotnici, která nám od té doby hlídá třídu.

Více fotografií naleznete v naší galerii.

 


Návštěva hasičů v ZŠ

Ve čtvrtek 20. září nás navštívili hasiči. Paní kpt. Mgr. Pavla Pražáková a pan pprap. Miroslav Mlečka měli pro naše děti připravenou zajímavou přednášku.  Hravou a názornou formou byli žáci seznamováni, jak v případě požáru přesně postupovat. Jak se chovat v zakouřené místnosti, co dělat, abychom se nenadýchali kouře, jak přivolat pomoc. Jak se osobně chránit, jak v hořícím domě hasiče na sebe upozornit i jak zkoušet dveře, zda je za nimi opravdu oheň.

Zopakovali
jsme si evakuaci – rychlé organizované opuštění budovy i telefonní čísla pro
tísňová volání. Děti se učily respektu a nutnosti
dané pokyny okamžitě poslechnout. Na
fotografiích jsme viděli konkrétní požární techniku a automobily uzpůsobené pro
hasičský zásah.

Pan
pprap. Mlečka nám ukázal a
předvedl i speciální oblečení a vybavení hasičů. Všechny děti byly nadšeny, že
si mohly výstroj a helmu samy vyzkoušet.

Hlavním cílem bylo předat žákům
důležité informace a návyky v oblasti prevence před požáry a mimořádnými
událostmi.

Pan hasič nás však mile
překvapil nejen svojí znalostí znakového jazyka, ale na konci besedy ještě
každému na památku vyrobil z nafukovacích balónků nějaké zvířátko.

Všichni
jsme si z přednášky odnesli spoustu zajímavých poznatků a těšíme se na
další spolupráci a prohlídku hasičské stanice v Brně – Líšni.


PODĚKOVÁNÍ FIRMĚ EKO-KOM

Rádi bychom touto cestou vyjádřili poděkování obalové společnosti EKO-KOM, která nám zdarma dopravila a darovala lepenkové krabice na třídění odpadu na plast a papír. Tyto krabice máme rozmístěné téměř po celém školním areálu. Třídění je pro nás nyní zábavné. Zábava byla také třídící krabice skládat dohromady, o což se postarali žáci ve školní družině.

Více fotografií na https://druzinovefotky.rajce.idnes.cz/Eko-kom/


Festival vědy

V pátek 7. září žáci prvního i druhého stupně navštívili “festival vědy”, který probíhal na Riviéře v Brně v areálu dopravního hřiště. Žáci si mohli sami vyzkoušet různé experimenty a tím si osvojit naučenou teorii ze školy. Jednalo se o pokusy např. z přírodovědy, vlastivědy, fyziky aj. Nechyběly ani zábavné a poučné hry, kde se například řešily různé dopravní situace na interaktivní tabuli. Mladší žáci byli velice nadšeni, protože si mohli vyzkoušet manipulovat s velkým traktorem. Starší žáky zase více bavilo rýžování zlata. Dále zde byla připravená sbírka preparovaných brouků a hmyzu.

Více fotografií nalezte ve fotogalerii ZŠ.