Vánoční turnaj v kuželkách

Pan M. Sklenák, neslyšící člen kuželkářského oddílu na Moravské Slávii, připravil dne 21.12.218 pro žáky I. a II. stupně Vánoční turnaj v kuželkách, který se konal na Moravské Slávii – ulice Vojtova. Žáci si již podruhé mohli poměřit své síly a dovednost v této náročné sportovní disciplíně, která je i nadále zajímá a baví.
V závěru všichni dostali za své snažení krásné odměny – poháry.


Vánoční sportovní den

Dne 18. 12. 2018 proběhl v naší škole Vánoční sportovní den plný soutěží. Téměř všechny děti se mezi sebou utkaly v jednotlivých disciplínách – piškvorky, šachy, člověče nezlob se a stolní tenis. Ty děti, které se nezúčastnily žádné ze sportovních aktivit, vyráběly vánoční ozdoby ve výtvarné dílničce. Jednotlivé turnaje byly samozřejmě rozdělené na dvě skupiny, tedy starší a mladší žáci, aby byl zachován ráz férovosti. Sportovní den vygradoval turnajem ve stolním tenise, který již sledovali všichni žáci školy. Nechyběl ani závěrečný ceremoniál, kde se rozdávaly medaile, diplomy a ceny.

 


VÝLET DO MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Ve čtvrtek 13. prosince jsme se s dětmi vydali na výlet do Moravského zemského muzea na výstavu Fauna Moravy, ve které se dají najít nevídané věci. Hned ráno jsme děti seznámili s naším plánem dne – protože když už jedeme do města, proč toho nevyužít a nepodívat se na vánoční trhy, které byly tou dobou už v plném proudu. Abychom se s dětmi lépe orientovali v našem náročném programu, vytvořili jsme si mapu, podle které jsme potom postupovali. Nejprve jsme prošli Zelný trh, kde jsou vánoční trhy, stánky, vánoční stromeček, ze kterého byly děti nadšené a pod stromečkem jsme také našli slaměnou Marii, Josefa a Ježíška. Děti okoukly, vyfotili jsme se a pokračovali jsme do muzea. Před samotnou expozicí jsme se ještě nasvačili, aby nám nekručelo v břiše a mohli jsme v klidu projít celou výstavu. Fauna Moravy nabízí návštěvníkům pohled do světa zvířat, která žijí (nebo žili) na Moravě – od ptáků, přes ryby, drobné hlodavce až po velké savce. Všechna zvířata (až na akvárium, kde jsme s obdivem pozorovali živého obřího kapra a sumce) jsou vycpaná a vypadají opravdu velmi věrohodně. Děti byly nadšené, někdo se bál, někdo chodil a podivoval se, kde jsme se to octli a někdo se i zeptal na nějaké bližší informace. Po výstavě jsme ještě vyrazili na Dominikánské náměstí, kde je veliký dřevěný betlém a kde si děti osedlaly dřevěného velblouda a koně. Potom už jsme jen seběhli na šalinu, kde někteří málem usnuli, jak byli utahaní.


VÁNOČNÍ POSEZENÍ

V úterý 11. prosince jsme do mateřské školy pozvali rodiče, aby si s námi přišli užít dopoledne ve vánoční atmosféře. S dětmi jsme rodičům na začátku ukázali básničku „Kamarád“ a vrhli jsme se do vyrábění. Připraveny byly 3 stanoviště, které mohli rodiče s dětmi projít. U jednoho stolu si rodiče s dětmi mohli ozdobit perníčky, které jsme s dětmi ve školce pekli. Dále bylo připraveno pouštění lodiček ze skořápek ořechů. Děti byly fascinovány ohněm, zapalováním svíček a vyráběním lodiček a také chováním lodiček na vodě. V neposlední řadě si děti s rodiči mohli vyrobit vánoční svět – tradiční ozdobu, kdy se do jablka zapíchají snítky jehličnanů (u nás tedy buxusu) a zdobí se pomerančovou kůrou, rozinkami a dalšími drobnůstkami, které se dají najít doma. Po těchto aktivitách následovala ještě krátká „divadelní“ aktivita, pro rodiče s dětmi, při které měl rodič a dítě ztvárnit zvíře, které si vylosoval a které ostatní podle jejich ztvárnění hledali.

Moc děkujeme rodičům, že si udělali čas v tomto hektickém vánočním čase a zastavili se u nás na jedno dopoledne a užili si čas se svými dětmi ve školce. Děkujeme za občerstvení, které jste nám donesli. Doufáme, že jste si to užili stejně jako my. Budeme se těšit na další společnou akci.


Exkurze do České televize Brno

Ve čtvrtek 6. prosince 2018 jsme navštívili televizní studio ČT Brno. Brněnská televize se před dvěma lety přestěhovala ze středu města do nového moderního komplexu v Brně – Líšni.

Jako průvodkyně se nás hned u recepce ujala zaměstnankyně televize a prováděla nás celým areálem. První cesta vedla do maskérny a kostymérny. Tu byl ráj pro děvčata. Dále jsme všichni pokračovali již na jednotlivá technická pracoviště. Nahlédli jsme do střižny, obrazové hlasatelny i do režie. V době naší exkurze zrovna nebylo živé vysílání, tak jsme měli možnost potichounku kouknout i do newsroomu a zpravodajského studia.

Poseděli jsme a fotili se ve velkém studiu, kde se pravidelně natáčí pořad Dobré ráno. Děti však nejvíce zaujalo studio AZ-kvízu. Důvodem asi nebyla vědomostní soutěž, nýbrž velké krásné kulisy.

Vidět celé televizní zákulisí, jednotlivá natáčecí studia a jejich zázemí bylo velmi zajímavé. V brněnském studiu České televize se nám moc líbilo.

Pozn.:

Brněnské studio se podílí na vytváření pohádek a pořadů vhodných právě pro naše děti.

Ke zhlédnutí jsou i na internetu :

Dr. Žako

https://decko.ceskatelevize.cz/dr-zako?_ga=2.43827749.1288716550.1547062443-1830172394.1543258487

Hopsasa

https://decko.ceskatelevize.cz/hopsasa?_ga=2.37473824.1288716550.1547062443-1830172394.1543258487

 


ARTETERAPIE V MŠ

Ve čtvrtek 6. prosince proběhlo v mateřské škole již druhé arteterapeutické dopoledne. Tentokrát se děti seznámily s opravdovým malířským plátnem, prozkoumaly všechny jeho vlastnosti a poté se staly malíři a z prázdného plátna vytvořily společnými silami opravdové dílo. Nejprve si děti namíchaly akrylové barvy s vodou. Pojmenovali jsme si všechny barvy, které děti namíchaly a poté už se děti daly do díla. Nalily na plátno vybranou barvu a poté začaly plátnem hýbat a klopit ho a barva po plátně tekla a vytvářela cestičky. Jak se přidávaly barvy, začaly se barvy spojovat, vytvářet zajímavou mozaiku. Děti si musely dávat pozor, aby jim barva nevytékala z plátna. To se jim dařilo, spolupráce se s každou přidanou barvou zlepšovala a bylo vidět, že děti práce opravdu baví. Už se nemůžeme dočkat dalšího arteterapeutického dopoledne, kterého se snad dočkáme ještě v prosinci 🙂