5. a 6. třída

Třídní učitelka: Mgr. Dana Floriánová

Asistent pedagoga: MgA. Robert Milič

Počet žáků: 4

Informace pro rodiče:

  • Ve čtvrtek 31.1.2019 se bude 5. vyučovací hodinu předávat vysvědčení, poté je výuka ukončena. Hodina plavání ráno proběhne normálně.

Informace o plavání (5. třída): 

Plavání bude probíhat od 10.1. do 30.4.2019 každý čtvrtek od 8.00 do 9.00 na plaveckém bazénu TJ Tesla, poté mají žáci dostatečný čas na přesun a přestávku. V 10.00 potom žákům začíná vyučování. V době plavání se žáci učí podle náhradního rozvrhu.

 

Vyučující:

Kromě následujících předmětů vyučuje vše třídní učitelka Mgr. Dana Floriánová.

Anglický jazyk – Mgr. Lucie Křížová
Informační technologie/rozvoj komunikace – Mgr. Lucie Křížová
Znakový jazyk – MgA. Daniela Hyklová
Dramatická výchova – MgA. Robert Milič
Tělesná výchova – Mgr. Ondřej Jeřábek, Mgr. Zuzana Koláčková
Individuální logopedie – Mgr. Jaroslava Maňasová