5. a 6. třída

Třídní učitelka: Mgr. Dana Floriánová

Asistent pedagoga: MgA. Robert Milič

Počet žáků: 4

Informace pro rodiče:

  • V pátek 15.3. půjdeme v rámci vyučování bruslit na umělé kluziště na Lesné.
  •            S sebou: 30 Kč na pronájem plochy, vlastní brusle (kdo má), kdo nemá, přinese 50 KČ na zapůjčení bruslí. Oblečení dle počasí.

Informace o plavání (5. třída): 

Plavání bude probíhat od 10.1. do 30.4.2019 každý čtvrtek od 8.00 do 9.00 na plaveckém bazénu TJ Tesla, poté mají žáci dostatečný čas na přesun a přestávku. V 10.00 potom žákům začíná vyučování. V době plavání se žáci učí podle náhradního rozvrhu.

 

Vyučující:

Kromě následujících předmětů vyučuje vše třídní učitelka Mgr. Dana Floriánová.

Anglický jazyk – Mgr. Lucie Křížová
Informační technologie/rozvoj komunikace – Mgr. Lucie Křížová
Znakový jazyk – MgA. Daniela Hyklová
Dramatická výchova – MgA. Robert Milič
Tělesná výchova – Mgr. Ondřej Jeřábek, Mgr. Zuzana Koláčková
Individuální logopedie – Mgr. Jaroslava Maňasová