9. třída

Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Koláčková

Asistent pedagoga: Mgr. Jaroslava Struhařová

Počet žáků: 6

Informace pro rodiče:

  • Ve čtvrtek 31.1.2019 bude výuka končit ve 12.35.
  • V úterý 26. 2. 2019 půjdeme s žáky 9. třídy do divadla Marta na představení Srdce v prachu, oči planoucí.

Vyučující:

Kromě následujících předmětů vyučuje vše třídní učitelka Mgr. Zuzana Koláčková.

Anglický jazyk – Mgr. Lucie Křížová
Chemie – Mgr. Lucie Křížová
Informační technologie/rozvoj komunikace – Mgr. Lucie Křížová
Znakový jazyk – MgA. Daniela Hyklová
Občanská výchova – Mgr. Dana Floriánová
Výtvarná výchova – Mgr. Dana Floriánová
Individuální logopedická péče – Mgr. Jaroslava Maňasová
Cvičení z jazykové komunikace – Mgr. Dana Floriánová, Mgr. Zuzana Koláčková