9. třída

Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Koláčková

Asistent pedagoga: Mgr. Jaroslava Struhařová

Počet žáků: 6

Informace pro rodiče:

  • V pátek 15.3. půjdeme v rámci vyučování bruslit na umělé kluziště na Lesné.
  •            S sebou: 30 Kč na pronájem plochy, vlastní brusle (kdo má), kdo nemá, přinese 50 KČ na zapůjčení bruslí. Oblečení dle počasí

Vyučující:

Kromě následujících předmětů vyučuje vše třídní učitelka Mgr. Zuzana Koláčková.

Anglický jazyk – Mgr. Lucie Křížová
Chemie – Mgr. Lucie Křížová
Informační technologie/rozvoj komunikace – Mgr. Lucie Křížová
Znakový jazyk – MgA. Daniela Hyklová
Občanská výchova – Mgr. Dana Floriánová
Výtvarná výchova – Mgr. Dana Floriánová
Individuální logopedická péče – Mgr. Jaroslava Maňasová
Cvičení z jazykové komunikace – Mgr. Dana Floriánová, Mgr. Zuzana Koláčková