Maxík – 4 roky

V pátek 16. února jsme oslavili Maxíkovi čtvrté narozeniny. Kamarádi i paní učitelky mu popřáli hodně zdraví, předali malé dárečky a všichni jsme si pochutnali na výborném dortu.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii MŠ.


MŠ – Kubík – 5 let

Dnes jsme  v MŠ oslavili Kubíkovy nedělní narozeniny. 7. ledna měl 5 let.

My všichni jsme mu popřáli hodně štěstí a zdraví a po sfouknutí svíček jsme si všichni pochutnali na výborném dortu.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii MŠ.


MŠ v Knihovně Jiřího Mahena – 6.12.2017

Ve středu 6. prosince jsme navštívili Knihovnu Jiřího Mahena s programem pro slyšící i neslyšící děti: Čteme a znakujeme – O tom, jak koza napálila lva –  v podání Moniky Goldefusové, studentky ateliéru  Výchovné dramatiky pro Neslyšící DIFA  JAMU. Po vystoupení studentek následovala tvořivá dílna. Dětem se pohádka líbila a nadšeně se zapojovaly do všech aktivit.

Fotografie si můžete prohlédnout  ve fotogalerii MŠ.


Mikuláš v MŠ – 5.12. 2017

V úterý dopoledne nás k velké radosti dětí navštívil Mikuláš. Děti si vůbec nebyly jisté, zda byly hodné, takže se držely v uctivé vzdálenosti, avšak nakonec zjistily, že s čerty je velká legrace. Mikulášovi předvedly říkanky, slíbily, že určitě už hodné budou a balíček sladkostí si zaslouží.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii MŠ.


MŠ – Nelinka – 4 roky

Ve čtvrtek 19.října  jsme blahopřáli Nelince, která společně s dětmi oslavila své  čtvrté narozeniny. Děti Nelince popřály, aby se jí s námi líbilo, namalovaly jí krásné obrázky a společně jsme si pochutnali na dortu.

Fotografie si můžete prohlédnout  ve fotogalerii MŠ