ČARODĚJNICE

V úterý 30.dubna, kdy zahořely ohně a pomalu propukalo čarodějnické veselí, jsme se sešli na zahradě MŠ – my, děti a rodiče. Připraveno bylo čarodějné odpoledne pro rodiče s dětmi. Na čarodějnice jsme se vlastně začali chystat už na akci Vítání jara, kdy jsme vykopali ohniště, které hrálo velkou roli v našem veselém odpoledni.

 

Potom, co jsme se všichni sešli, šli někteří rodiče připravit ohniště a zbytek rodičů s dětmi hledal čarodějnice, které jsme dopoledne s dětmi vytvořili. Hledání nám zabralo docela dost času, čarodějnice se schovaly opravdu důkladně, asi nechtěly shořet…Nicméně osudu neutekly – nadešel čas, zapálili jsme oheň a všechny 3 čarodějnice do něj děti hodily. Potom byl prostor na volnou hru, případně na obejití 5 stanovišť s úkoly, které jsme na zahradě vytvořily. Za každý splněný úkol si děti přilepily na papír část obličeje čarodějnice. Postupně tak děti plnily úkoly a získavaly nosy, oči, uši a pusy na své čarodějnice. Úkoly byly rozmanité (vyrobit koště, najít čarodějnicím správný stín, vytvořit lektvar, najít ve sklenici schované kaštany, nebo přelézt nízkou lanovou lávku) a děti s nimi rodiči rychle prošly.

Po hrací části byl prostor na opečení vlastních buřtíků a posezení a pohrání si s ostatními dětmi. Máme radost, že jste na čarodějnice dorazili, pro děti je toto setkávání děti – rodiče – učitelky přínosné a obohacující. Děkujeme, že jste se zapojili do námi připravených aktivit a budeme se těšit na další akci.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii MŠ.