Zápis do ZŠ

Mateřská škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková organizace

pořádá v termínu

7. 4. 2017

v době od 08.00-16.00

 

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

pro školní rok 2017/18

 

Místo podání žádosti:     MŠ a ZŠ pro sluchově postižené Brno, Novoměstská 21, p.o., pracoviště Brno, Šrámkova 1

Přineste s sebou:     občanský průkaz

                                       rodný list dítěte

                                       doporučení ke vzdělávání ze SPC

 

Kotaktní osoby:              Mgr. Dana Floriánová

Bc. Hana Polnická

Informace pro zákonné zástupce:

  • K zápisu se dostavte se svým dítětem, které k 31. 8. 2017 dovrší 6 let, nebo starším, které dosud neplní povinnou školní docházku.
  • Dle § 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky.
  • Náhradní termín: 21. 4. 2017 v době od 08.00-12.00 hodin.

Sněhuláci pro Afriku – ukončení akce

IMG_0756

V letošním školním roce se naše škola zapojila do celorepublikové akce: „Sněhuláci pro Afriku“. Záštitu poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci se společností Kola pro Afriku a Gymnáziem v Ostravě Hrabůvce.

Úkolem všech, kteří byli do akce zapojeni, bylo postavit co nejvíce sněhuláků a za každého sněhuláka pak vybrat částku 50,- Kč. Za tyto peníze pak budou nakoupena kola, která se převáží dětem do Gambie.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem dětem, které do sbírky přispěly a zároveň s námi, byť v poněkud mrazivém počasí, prožily příjemné a veselé dny při stavění originálních sněhuláků. Peníze jsme dávali dohromady od drobných korun až po papírové peníze. Někteří žáci přinesli peníze ze svých kasiček, jiným přispěli rodiče. Příspěvek padl i z rukou pedagogů.

Podařilo se nám vybrat a tím pádem přispět krásnou částkou: 1.200,- Kč.,  které byly zaslány na charitativní účet.