Podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

V souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji způsob podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017 takto:

Místo podání žádosti:     MŠ a ZŠ pro sluchově postižené Brno, Novoměstská 21, p. o., pracoviště Brno, Šrámkova 1

Termín:                           9. 5. – 16. 5. 2017

Doba:                              8.00 – 15.00 hodin

Termín i čas je možno si předem telefonicky domluvit.

774 522 133             Ing. Milena Hlousková

720 952 291            Bc. Hana Polnická

K zápisu si přineste s sebou:

  • Občanský průkaz a rodný list dítěte.

Žádost o přijetí do MŠ obdržíte při zápisu.

Všem rodičům, kteří mají zájem umístit své dítě v naší mateřské škole, nabízíme možnost prohlídky školy (po předchozí domluvě).

Těšíme se na Vás

Ředitelka v z. Ing. Milena Hlousková


MŠ – canisterapie 21.4. 2017

IMG_1165

V MŠ jsme opět přivítali naše oblíbené pejsky. Děti si vyzkoušely jejich česání a masírování. Potom se s pejsky trochu protáhly při jejich podlézání a přeskakování. Současně zvládaly plnit drobné úkoly.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii


Zápis do ZŠ

Mateřská škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková organizace

pořádá v termínu

7. 4. 2017

v době od 08.00-16.00

 

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

pro školní rok 2017/18

 

Místo podání žádosti:     MŠ a ZŠ pro sluchově postižené Brno, Novoměstská 21, p.o., pracoviště Brno, Šrámkova 1

Přineste s sebou:     občanský průkaz

                                       rodný list dítěte

                                       doporučení ke vzdělávání ze SPC

 

Kotaktní osoby:              Mgr. Dana Floriánová

Bc. Hana Polnická

Informace pro zákonné zástupce:

  • K zápisu se dostavte se svým dítětem, které k 31. 8. 2017 dovrší 6 let, nebo starším, které dosud neplní povinnou školní docházku.
  • Dle § 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky.
  • Náhradní termín: 21. 4. 2017 v době od 08.00-12.00 hodin.