Terapie loutkou (MŠ)

Na začátku prosince (ve středu 4. prosince) jsme u nás ve školce přivítali Terapii loutkou. Potkali jsme se v tělocvičně a po přivítání s herci jsme se už nemohli dočkat, až společnými silami otevřeme krabici, kde bydlí pan Barvička. Pan Barvička nás naučil dvě nové básničky poté, co jsme ho naučili, jak se mezi sebou zdravíme. Potom za námi přišel moc smutný čert, který hledal mikuláše a anděla. Tak jsme mu pomohli a z vaty jsme vytvořili fousy pro mikuláše, který se stal z pana Barvičky. Zbytek vaty jsme proměnili ve sníh a pořádně se v něm vydováděli. Nechyběla ani relaxace na závěr. V lednu je budeme těšit na další setkání.


Svatomartinské odpoledne s rodiči (MŠ)

12. listopadu jsme v odpoledních hodinách přivítali ve školce rodiče – připravili jsme pro ně Svatomartinské odpoledne. Původně jsme zamýšlely, že akce proběhne venku na zahradě, ale počasí nám to nedovolilo a tak akce proběhla v budově školy. S příchodem rodičů si děti vyrobily lucerničku, která měla děti provázet celým odpolednem a příběhem. Jakmile si rodiče s dětmi vyrobili lucerničku a zapálili svíčku, dostali příběh o sv. Martinovi. Příběh byl doplněn obrázky, které děti po budově hledaly. Jakmile našly správný obrázek k příběhu, mohly splnit úkol, který tam na ně čekal. Děti se tak postupně projely na koni, rozdělily se s rodiči o rohlíček, přikryly žebráka dekou, našly koníkovi stejné podkovy a proměnily se v husy a nosily si jídlo. Na konci byl prostor pro posezení a popovídání, který ale děti a rodiče nevyužili a utíkali domů. Nicméně moc děkujeme, snad se Vám akce líbila stejně, jako nám.


Dopravní soutěž ve Valmezu

Ve dnech 26. a 27. září se uskutečnilo celostátní finále dopravní soutěže mladých cyklistů pro žáky se sluchovým postižením v České republice v areálu DDH Valašské Meziříčí. Naše škola vyslala již tradičně dva týmy, a to tým mladších a tým starších žáků. Do „Valmezu“ jsme odjížděli s pokorou a s cílem nasbírat zkušenosti, které bychom zúročili během příštího roku. Proto bylo velkým překvapením, že se naše mužstva umístila shodně na krásném 7. místě z celkového počtu 13 škol. Věříme, že nečekaný úspěch a nabyté zkušenosti budou velkou motivací, abychom se v příštím roce umístili ještě výše.

Pokračování článku


Příprava na Martina (MŠ)

Na Svatomartinské odpoledne, které mělo proběhnout v úterý, jsme se s dětmi musely řádně připravit 🙂 Takže jsme se do toho v pondělí pustili – rozdělili jsme se na dvě skupinky, každá měla jiný úkol a jiný cíl. Ve třídě Medvídků se chystaly svatomartinské rohlíčky, které jste pak měli možnost ochutnat na Svatomartinském odpoledni. Děti vážily, míchaly, válely a balily rohlíčky. Ve třídě Koťátek se tvořili krásní jezdci na koních (sv. Martin). Aby se děti dobře orientovaly v příběhu, který jsme si pro Vás na úterý nachystaly, tak jsme jim v pondělí a v úterý zahrály divadlo o sv. Martinovi, které vycházelo z “knížečky”, kterou jste pak dostali na Svatomartinském odpoledni.


Výlet – Zelný trh

V týdnu, kdy jsme měli téma “Ovoce a zelenina”, jsme se místo dovádění na hřišti přesunuli na Zelný trh, abychom se podívali, jak to tam tak jako vypadá, aby děti viděly zeleninu a ovoce pěkně naživo. A protože jsme šli na Zelný trh, přišlo nám líto, že bychom jen koukali – děti se na Zelném trhu mohly ovoce nebo zeleninu koupit. A jak přišly k penězům? Nebude tomu věřit, ale vydělaly si je dopolední prací 🙂 Dopoledne šly děti na pole, kde vykopávaly brambory. Za práci potom dostaly odměnu – 10 Kč, které si pečlivě schovaly do batůžku, aby mohly právě na Zelném trhu něco za ty penízky nakoupit. A tak se taky stalo. Obešli jsme Zelný trh, podívali se, co u jednotlivých stánků nabízejí a potom jsme se dětí zeptaly, na co mají chuť, co by si chtěly koupit. Jednoznačně vyhrály maliny, potom chtěly některé děti jablíčka. Děti si samy řekly co by chtěly, samy si zaplatily a poděkovaly. Bylo to moc fajn dopoledne 🙂
P.S.: Práce na poli byla v rámci hry, ve třídě 🙂


Otevřená zahrada

Dne 25. 10. 2019 jsme se školou zavítali do „Otevřené zahrady“ na Obilním trhu. Zúčastnili jsme se výukového programu „Letem světem otevřenou zahradou“, který se nesl v duchu: SLUNCE/VODA/VZDUCH/ZEMĚ. Žáci měli možnost vidět interaktivní sochy zasvěcené živlům. S pomocí lektora odhalili letitou historii místa, kde kdysi bývala klášterní škola. Dále si prohlédli minifarmu s domácími zvířaty a také si vyzkoušeli pomocí interaktivních prvků na zahradě, na jakém principu fungují větrné, vodní a sluneční elektrárny.

Pokračování článku


Zážitkem k porozumění

Dne 2. 10. 2019 jsme se se školou vypravili na výstavu „Zážitkem k porozumění“, která se konala v prostorách nové budovy Pedagogické fakulty v Brně na Poříčí.

Výstava se skládala ze tří částí:

V první části žáci objevovali fungování sluchu, kde se mohli projit „tunelem“ v podobě modelu ucha v nadživotní velikosti, zde byla velmi přehledně zobrazena jednotlivá uspořádání sluchového orgánu.

Další část již byla věnována informacím o zvuku, jak zvuk funguje, jak se přenáší, atd.. Žáci si mohli také vyzkoušet drobné pokusy v praxi.

Pokračování článku