MINIGOLF

Ve čtvrtek 30.5.2019 proběhl golfový turnaj na minigolfu Lesná. Tuto sportovní disciplínu mají děti moc rády. Turnaje se zúčastnilo pouze 6 dětí. Nízký počet žáků byl nakonec výhodou, protože díky tomu mohly všechny děti otestovat každou golfovou dráhu. Týmy byly rozděleny na mladší a starší děti. Golf si děti hodně užily, neboť se jim ve hře dařilo. Často totiž ukončili dráhu na základě 1-2 úderů. Přálo nám také pěkné slunečné počasí. Ke konci hry nás překvapila pozornost od podniku. Děti dostaly od nich bonbóny.  Vůbec se nám nechtělo domů, tak jsme šli hodně pomalu naproti rodičům.


STUDÁNKA U ANTONÍČKA

Tak se nám to povedlo! Našli jsme volnou středu, vychytali jsme krásné počasí a mohli jsme vyrazit ke studánce u Antoníčka, kam jsme chtěli zajít už v květnu, ale vůbec nám tenkrát nevyšlo počasí. Vyladili jsme  se, sbalili jsme svačinku, zkontrolovali jsme zda máme plné lahve pití a vyrazili na autobus, kterým jsme dojeli jen kousek na kopec na zastávku Haškova. Tam pak začalo naše dobrodružství. Pokračování článku


HLEDÁNÍ POKLADU NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Jedno páteční odpoledne si děti zahrály na detektivy. Jednalo se o týmovou kooperativní hru složenou z mnoha úkolů, které bylo nutné splnit předtím, než se začal hledat poklad. Úkoly byly buď pohybového anebo vědomostního typu. Ověřovali se znalosti ze školního prostředí, jako např. celé jméno třídního učitele, kolik židlí je v jídelně, jaké má paní uklízečka vlasy. Po splnění všech úkolů je čekal závěrečný úkol – ten nejvíc atraktivní a napínavý. Všechny děti musely hledat v rámci školní zahrady poklad. Hledaly pěkně dlouho, nenašly, musely poprosit o nápovědu a za pomocí zúžené lokace, poklad nakonec přece jen našly. Skrýval se nahoře v husté koruně stromu. Poklad byl plný sladkostí. Zezačátku byl boj o pytel plný sladkostí, ale nakonec děti překvapily se svým skupinovým jednáním. Dokázaly se společně domluvit na férovém dělení sladkostí. Jakmile byli všichni řádně namlsaní, spokojeně si užívali venkovní hraní na zahradě.


OTEVŘENÁ ZAHRADA

Ve středu 15. května jsme se s dětmi vypravili do centra města do Otevřené zahrady. Tento výlet jsme naplánovali na květen, abychom si mohli užít všechno, co Otevřená zahrada nabízí (a že toho není málo). Otevřená zahrada se věnuje 4 živlům, kterým jsou věnována stanoviště a moc jsme se těšili, až si užijeme vodu. Ale nějak nám nevyšlo počasí, byla úmorná zima a občas i spadla nějaká ta kapka deště. Bylo nám jasné, že vodu necháme stranou a mineme ji velkým obloukem. Nicméně jsme se rozhodli, že to prostě nějak dáme a užijeme si to i bez velkých vodních lákadel.

 

Pokračování článku


Ekofarma Zašovice

Na začátku dubna žáci 1.stupně navštívili ekofarmu na Vysočině. Ráno v 8 hodin jsme se sešli před školou a autobusem jsme odjeli na určené místo. Tam už nás čekal pan farmář, který nás seznámil s chodem farmy a ukázal nám všechna domácí zvířata, která se na této farmě chovají. Žáci si mohli zvířata pohladit. Dále jsme šli do učebny s pecí a my jsme si mohli vlastnoručně vyrobit a upéct chléb a utlouct máslo. Všichni jsme byli výletem nadšeni.

Ve středu po výletě na farmu jsme pro žáky ve škole připravili malou ochutnávku výrobků z farmy s plněním jednoduchých úkolů. Žáci byli rozděleni do tří skupin a odpovídali na otázky a plnili různé úkoly. Na závěr jsme se podívali na fotky z farmy a zopakovali jsme si, co jsme tam zažili. Každý žák také ochutnal jogurt dovezený z farmy a kousek vlastnoručně pečeného chleba namazaného máslem a tvarohem.
Výlet na farmu se všem líbil a žáci už ví, jak vzniká máslo a peče se chleba.


MODELOVÝ SVĚT

V pátek 10.5.2019 družina podnikla výlet do města. Navštívili jsme mnoha dětmi neznámý modelový svět. Byl to prostor plný miniaturních vláčků, lodí, tramvají, autíček, kolejnic, budov, lidí. Celý prostor znázorňoval jakési město se všemi jeho typickými lokacemi, jako jsou např. kino, nádraží, nemocnice, hřbitov, dětská hřiště, škola apod. Měli jsme možnost vidět modelové městečko i za tmy. Městečko jsme si celé poctivě prohlédli, pojmenovali jsme budovy a lokace, počítali jsme celkový počet jednotlivých předmětů, manipulovali s přístroji a na dálku řídili proces větrných elektráren nebo lety letadel. Po prohlídce městečka děti závodily s autíčky a formulemi na dráze. Prohlédli jsme si také prodejnu modelových dopravních prostředků a žasli nad vysokou cenou některých modelů. Děti tak uviděly, že tento koníček nepatří mezi nejlevnější a je náročný také na trpělivost a čas.


Školní jarmark

Začátek května jsme oslavili celoškolní akcí – Jarmarkem. Z důvodu nehezkého počasí jsme byli nuceni celý jarmark přesunout do vnitřních prostorů školy. Hlavní prodejní akce se konala v tělocvičně, kde bylo možné si zakoupit rozmanitou škálu uměleckých a ručně dělaných předmětů od dětí z celé školy, včetně dětí z mateřské školy. Souběžně v tělocvičně probíhal bleší trh pro děti. Děti si donesly spoustu vlastních nepotřebných věcí a většinu se jim podařilo směnit s ostatními kamarády. Bleší trh skončil brzy, děti vyměňovali věci s velkým nadšením. Vedle tělocvičny byl debatní koutek s bohatým občerstvením, které se prodávalo za symbolickou cenu. Na chodbě u hlavního vstupu do školy se nacházela galerie, z níž bylo možné si zakoupit obrazy, které naši žáci namalovali. Jarmark byl zakončen dražbou tří obrazů, které vytvořily děti z mateřské školy v rámci arteterapeutických bloků. O hlavní obraz byl boj.

Musíme vyzdvihnout zapojení dětí do veškerých činností spjatých s jarmarkem. Děti vytvořily nejen produkty, ale vytvořily informační cedule, pomáhaly s výzdobou a s koordinací jarmarku. Děkujeme všem, kteří se jarmarku zúčastnili a vyjádřili podporu škole a dětem právě koupí všech drobností. Doufáme, že se nám podaří něco takového zrealizovat i v dalším roce a ideálně ve venkovních prostorách.


ČARODĚJNICE

V úterý 30.dubna, kdy zahořely ohně a pomalu propukalo čarodějnické veselí, jsme se sešli na zahradě MŠ – my, děti a rodiče. Připraveno bylo čarodějné odpoledne pro rodiče s dětmi. Na čarodějnice jsme se vlastně začali chystat už na akci Vítání jara, kdy jsme vykopali ohniště, které hrálo velkou roli v našem veselém odpoledni.

 

Pokračování článku


Projektový den – práce na dvorku

Ve čtvrtek 2.5. a v pátek 3.5. budou žáci pracovat na projektu. 

Začátek: ve čtvrtek po výuce plavání

v pátek v 8.00 h.

Konec: ve čtvrtek po obědě ve 13.00 h.

v pátek I. stupeň po obědě ve 12.00 h.

II. stupeň po obědě ve 13.00 h.

S sebou: starší oblečení, které se může ušpinit, svačinu a pití.

Za špatného počasí bude náhradní program.