Zápis do ZŠ

Mateřská škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková organizace

pořádá v termínu:

16. 4. 2018

v době od 08.00-16.00

 ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

pro školní rok 2018/19

Místo podání žádosti:     Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno, p.o., Gellnerova 1,

                                                pracoviště Brno, Šrámkova 1

Přineste s sebou:    občanský průkaz

                                       rodný list dítěte

                                       doporučení ke vzdělávání ze SPC

Kotaktní osoby:

Mgr. Dana Floriánová

Bc. Veronika Jánská

Informace pro zákonné zástupce:

  • K zápisu se dostavte se svým dítětem, které k 31. 8. 2018 dovrší 6 let, nebo starším, které dosud neplní povinnou školní docházku.
  • Dle § 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky.
  • Náhradní termín: 23. 4. 2018 v době od 08.00-12.00 hodin.