Dopravní výchova

V rámci přípravy na dopravní soutěž mladých cyklistů, která se koná v říjnu tohoto školního roku ve Valašském Meziříčí,  jsme s žáky naší školy v září 2x navštívili dopravní hřiště při ZŠ Horácké nám. v Brně-Řečkovicích. Na dopravním hřišti se nám věnovali dva lektoři, kteří žákům vysvětlili základní pravidla silničního provozu i význam dopravních značek důležitých pro cyklisty. Část výuky byla věnována i samotné jízdě na kole a jejím zdokonalování, přičemž žáci využili osvojená pravidla provozu po silnici. Absolvovali jsme i teoretickou výuku na ZŠ Cacovická v Brně, kde byly využity počítačové programy s dopravní tématikou.

Věříme, že nás naši žáci po poctivé přípravě budou dobře reprezentovat na dopravní soutěži ve Valašském Meziříčí.