Festival vědy

V pátek 7. září žáci prvního i druhého stupně navštívili “festival vědy”, který probíhal na Riviéře v Brně v areálu dopravního hřiště. Žáci si mohli sami vyzkoušet různé experimenty a tím si osvojit naučenou teorii ze školy. Jednalo se o pokusy např. z přírodovědy, vlastivědy, fyziky aj. Nechyběly ani zábavné a poučné hry, kde se například řešily různé dopravní situace na interaktivní tabuli. Mladší žáci byli velice nadšeni, protože si mohli vyzkoušet manipulovat s velkým traktorem. Starší žáky zase více bavilo rýžování zlata. Dále zde byla připravená sbírka preparovaných brouků a hmyzu.

Více fotografií nalezte ve fotogalerii ZŠ.