Jeden svět

Ve čtvrtek 15.3.2018 jsme v rámci festivalu jeden svět, což je největší dokumentární filmový festival s tematikou lidských práv na světě zhlédli film s názvem: „Neslyšící syn“, který naše žáky zaujal a oslovil, protože i oni sami se potýkají s podobnými problémy jako hlavní hrdina
filmu. Po skončení projekce byli neslyšící studenti vyzváni, aby odpovídali na dotazy slyšících diváků, kteří též tento dokumentární film zhlédli.
Bylo to velmi zajímavé a pro naše žáky přínosné.