Kdo jsme – SPC

Speciálně pedagogické centrum při Mateřské škole a základní škole Brno, p.o., Šrámkova 419/1 je školské poradenské zařízení, které je zřízeno při škole.
Zabezpečuje speciálně pedagogickou a psychologickou péči dětem, žákům a studentům se sluchovým postižením.
Poskytuje komplexní odbornou pomoc, poradenství a podporu dětem, žákům a studentům se sluchovým postižením, jejich rodinám, pedagogům mateřských, základních a středních škol, kteří s dětmi, žáky a studenty se sluchovým postižením pracují. Spolupracuje s rodinou, školami, školskými zařízeními a odborníky ze zdravotnictví.

Odborníci (speciální pedagogové, psycholog, soc. pracovnice) speciálně pedagogického centra jsou zde pro pomoc s výchovou a vzděláváním Vašeho dítěte. Pomohou Vám najít odpovědi na otázky, jak s dítětem komunikovat, co všechno a jak je třeba dítě naučit před zahájením školní docházky.

Služby SPC jsou bezplatné a poskytujeme je dětem, žákům a studentům se sluchovým postižením a jejich rodinným příslušníkům a pedagogům. Můžete nás kontaktovat kdykoliv, není třeba žádného doporučení.

Vedoucí SPC

Mgr. Dagmar Bourková

Pracovníci SPC

Mgr. et Mgr. Petra Seidlová

PhDr. Lenka Doležalová, Ph. D.

Mgr. Daniela Brňáková

Bc. Barbora Počinková

 

Kontakty:
Šrámkova 419/1
Brno 638 00

IZO: 110023382

tel.: 548 520 786,  mob. – vedoucí SPC: 420/ 774 522 136

e-mail: spc@zsspbrno.cz