Mimoškolní aktivity

ZŠ NOVOMĚSTSKÁ

Sportovní hry – každé pondělí ( vede paní učitelka J. Maňasová)

Počítačový kroužek – každou středu (vede pan učitel R. Milič)

KrTeK – fyzikální kroužek – každý čtvrtek (vedou studenti přírodovědecké fakulty – tlumočí paní učitelka L. Hromicová)

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA