Návštěva hasičů v ZŠ

Ve čtvrtek 20. září nás navštívili hasiči. Paní kpt. Mgr. Pavla Pražáková a pan pprap. Miroslav Mlečka měli pro naše děti připravenou zajímavou přednášku.  Hravou a názornou formou byli žáci seznamováni, jak v případě požáru přesně postupovat. Jak se chovat v zakouřené místnosti, co dělat, abychom se nenadýchali kouře, jak přivolat pomoc. Jak se osobně chránit, jak v hořícím domě hasiče na sebe upozornit i jak zkoušet dveře, zda je za nimi opravdu oheň.

Zopakovali
jsme si evakuaci – rychlé organizované opuštění budovy i telefonní čísla pro
tísňová volání. Děti se učily respektu a nutnosti
dané pokyny okamžitě poslechnout. Na
fotografiích jsme viděli konkrétní požární techniku a automobily uzpůsobené pro
hasičský zásah.

Pan
pprap. Mlečka nám ukázal a
předvedl i speciální oblečení a vybavení hasičů. Všechny děti byly nadšeny, že
si mohly výstroj a helmu samy vyzkoušet.

Hlavním cílem bylo předat žákům
důležité informace a návyky v oblasti prevence před požáry a mimořádnými
událostmi.

Pan hasič nás však mile
překvapil nejen svojí znalostí znakového jazyka, ale na konci besedy ještě
každému na památku vyrobil z nafukovacích balónků nějaké zvířátko.

Všichni
jsme si z přednášky odnesli spoustu zajímavých poznatků a těšíme se na
další spolupráci a prohlídku hasičské stanice v Brně – Líšni.