100 let republiky

V říjnu jsme připravili pro žáky projekt – 100 let vzniku republiky.

Žáci si vyzkoušeli dobovou hodinu krasopisu a matematiky, plnili připravené úkoly, sestavovali mapu Československa z roku 1918, seznámili se se státními symboly České republiky (vlajka, státní znaky, pečeť, trikolora, národní strom, státní hymna).

Žáci také se zaujetím sledovali vyprávění „Co dala naše republika světu“. Jednalo se o nejznámější výrobky, které proslavili českou republiku ve světě. Poté následoval slavnostní oběd.

Projekt se všem líbil a jeho zpestřením bylo dobové oblečení pedagogů.

Více fotografií si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


Minigolf na Lesné (ŠD)

Čtvrteční družinový den (18. 10. 2018) jsme opět pojali velmi netradičně a strávili jej mimo areál školy, konkrétně jsme navštívili 18-ti jamkový Minigolf v poklidném lesoparku na Lesné.

Při příchodu do areálů jsme obdrželi každý svou vlastní golfovou hůl, někteří se ještě dokonce stihli posilnit nějakou limonádou v útulném bufetu a poté jsme se konečně rozdělili do dvou skupin na holky a kluky a vydali jsme se do zápalu boje na jednotlivá stanoviště. Pečlivé prokousávání se jednotlivými jamkami a překonávání nespočet překážek vyčerpalo téměř všechny děti a je nutno dodat, že téměř všem se dařilo velmi úspěšně a dokonce nebylo nouze ani o překvapivé zdolání některých jamek na “1par”. Závěrem je potřeba říci, že celá akce splnila svůj účel, protože nikomu se vůbec nechtělo domů a všichni jsme zde chtěli zůstat co nejdéle.


Dopravní soutěž ve Valašském Meziřící

Ve dnech 4.-5.10.2018 jsme se s vybranými žáky naší
školy zúčastnili mezinárodní dopravní soutěže ve Valašském Meziříčí. Žáci
museli prokázat své znalosti z dopravních předpisů a bezpečné jízdy na
kole. K tomu ještě museli znát zásady 1. pomoci, které prakticky ukazovali
před lékaři ze záchranné služby a pokoušeli se o čistou jízdu přes různé
překážky.

Družstvo mladších žáků se umístilo na krásném šestém místě a
družstvo starších žáků skončilo na desátém místě.

Žákům blahopřejeme.

Více fotografií naleznete v naší fotogalerii. 


Družina vyrazila do města

Páteční odpoledne 5. 10. 2018 si družinové děti užily venku mimo prostory školní družiny. Zavýletili jsme do městského centra. Využili jsme dopravu autobusem a tramvají. Nejprve jsme se museli dostat na Šilingrovo náměstí, odkud začala trasa naslepo. Dětem jsme zavázali oči a nasměrovali je do nejutajovanějšího brněnského komunistického krytu 10-Z. Děti zde byly poprvé a byly naprosto překvapené, že něco takového v Brně existuje. Tamní zaměstnanec nás celým areálem ochotně a trpělivě provedl. Jeho výklad byl stručný, spousta věcí byla názorně ukázána. Úkryt je plný rekvizit, vizualizací a videí. Děti se seznámily s prostorem úkrytu, vyzkoušely na sobě rekvizity jako např. staré uniformy nebo helmy. Zatelefonovaly si z telefonní ústředny, viděly stroje na výrobu suchého vzduchu a elektřiny a poznávaly retro nábytek a potraviny.

Po úkrytu jsme se vydali na Špilberk. Užívali jsme si babího léta na louce, probrali jsme brněnské dominanty (poznávačka fotografií jednotlivých brněnských míst) a zahráli si pohybovou poznávací hru na stromy a jejich plodiny.

Posléze jsme se přesunuli na terasu tržnice na Zelném trhu, kde jsme se vyhřívali na slunku a užívali krásného panoramatu na Starou radnici a Petrov. Po náročné a dlouhé vycházce jsme zaslouženě doplazili do Vegan Sweet baru, kde jsme si dali závěrečnou sladkou tečku – koblihu. Jak moc chutnala, můžete vydedukovat z fotografické koláže.

Výlet jsme si moc užili a těšíme se na další mimoškolní akce.

ODKAZ NA VIDEO: https://youtu.be/VefTA7T4f40

VÍCE FOTEK: https://druzinovefotky.rajce.idnes.cz/Spilberk/


Oslava Dne neslyšících

Žáci naší základní školy vyrazili na výlet do Hodonína k příležitosti Mezinárodního dne neslyšících a znakového jazyka. Na děti čekal bohatý program. Nejdříve vyzkoušeli 3D bludiště „Dobrodružství v korunách stromů“.  Děti byly velmi aktivní a s velkým nadšením zkoušely různé lanové překážky. Velkou výhodou bylo, že toto bludiště se nachází hned před hodonínskou zoologickou zahradou. V ZOO jsme viděli různá zvířata, přičemž některé jsme mohli i pohladit. Jeden z nezapomenutelných zážitků byl pohled na pár bílých lvů. Takové lvy v České republice jinde nenajdete. Na konci celodenního programu jsme zavítali do prodejny suvenýrů, kde si některé děti zakoupily hračky na památku.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.


Výprava na Špilberk

Na konci září jsme ještě využili krásného slunečného a teplého počasí a v rámci probíraného tematického celku jsme vyrazili ve středu 26. září na Špilberk. Vyrazili jsme ze školky hned ráno, abychom toho stihli co nejvíc. Cestu do centra města jsme zvládli perfektně, zbývalo nám už tedy jen se dostat na Špilberk. Výstup jsme i díky přestávce na dětském hřišti a svačině zvládli úplně všichni. Na Špilberku jsme okoukli snad vše, co se dalo – hradby, příkopy, nádvoří, děla, výklenky pro vojáky, dřevěné mosty – vše nám připadalo tak veliké! Když jsme se dostali tak vysoko, nezapomněli jsme se rozhlédnout z hradeb a pozorovat Brno. Na hradě bychom ještě chvíli zůstali, ale tlačil nás čas – nechtěli jsme si nechat vystydnout oběd, který nás čekal ve školce. Cestu zpátky jsme zmákli zase na jedničku. Děti mají velikou pochvalu za přesuny, které zvládáme s postupujícím časem lépe a lépe!

Více fotografií v galerii.


Dopravní výchova

V rámci přípravy na dopravní soutěž mladých cyklistů, která se koná v říjnu tohoto školního roku ve Valašském Meziříčí,  jsme s žáky naší školy v září 2x navštívili dopravní hřiště při ZŠ Horácké nám. v Brně-Řečkovicích. Na dopravním hřišti se nám věnovali dva lektoři, kteří žákům vysvětlili základní pravidla silničního provozu i význam dopravních značek důležitých pro cyklisty. Část výuky byla věnována i samotné jízdě na kole a jejím zdokonalování, přičemž žáci využili osvojená pravidla provozu po silnici. Absolvovali jsme i teoretickou výuku na ZŠ Cacovická v Brně, kde byly využity počítačové programy s dopravní tématikou.

Věříme, že nás naši žáci po poctivé přípravě budou dobře reprezentovat na dopravní soutěži ve Valašském Meziříčí.


Hasiči ve školce

Ve čtvrtek 20. září jsme ve školce přivítali milou návštěvu. Přišli za námi hasiči, kteří měli připravený zajímavý program pro děti. V průběhu hodinového programu si děti zkusily, jak poznají, že někde hoří, jak postupovat v případě požáru a jak se rychle evakuovat. Viděli jsme, co všechno na sobě takový hasič musí mít oblečené, a také jsme si výstroj a výzbroj mohli sami vyzkoušet. Na konci programu ještě pan hasič každému dítěti vytvořil balónkové zvířátko a do školky nám vyrobil balónkovou chobotnici, která nám od té doby hlídá třídu.

Více fotografií naleznete v naší galerii.

 


Návštěva hasičů v ZŠ

Ve čtvrtek 20. září nás navštívili hasiči. Paní kpt. Mgr. Pavla Pražáková a pan pprap. Miroslav Mlečka měli pro naše děti připravenou zajímavou přednášku.  Hravou a názornou formou byli žáci seznamováni, jak v případě požáru přesně postupovat. Jak se chovat v zakouřené místnosti, co dělat, abychom se nenadýchali kouře, jak přivolat pomoc. Jak se osobně chránit, jak v hořícím domě hasiče na sebe upozornit i jak zkoušet dveře, zda je za nimi opravdu oheň.

Zopakovali
jsme si evakuaci – rychlé organizované opuštění budovy i telefonní čísla pro
tísňová volání. Děti se učily respektu a nutnosti
dané pokyny okamžitě poslechnout. Na
fotografiích jsme viděli konkrétní požární techniku a automobily uzpůsobené pro
hasičský zásah.

Pan
pprap. Mlečka nám ukázal a
předvedl i speciální oblečení a vybavení hasičů. Všechny děti byly nadšeny, že
si mohly výstroj a helmu samy vyzkoušet.

Hlavním cílem bylo předat žákům
důležité informace a návyky v oblasti prevence před požáry a mimořádnými
událostmi.

Pan hasič nás však mile
překvapil nejen svojí znalostí znakového jazyka, ale na konci besedy ještě
každému na památku vyrobil z nafukovacích balónků nějaké zvířátko.

Všichni
jsme si z přednášky odnesli spoustu zajímavých poznatků a těšíme se na
další spolupráci a prohlídku hasičské stanice v Brně – Líšni.