Návštěva hasičů v ZŠ

Ve čtvrtek 20. září nás navštívili hasiči. Paní kpt. Mgr. Pavla Pražáková a pan pprap. Miroslav Mlečka měli pro naše děti připravenou zajímavou přednášku.  Hravou a názornou formou byli žáci seznamováni, jak v případě požáru přesně postupovat. Jak se chovat v zakouřené místnosti, co dělat, abychom se nenadýchali kouře, jak přivolat pomoc. Jak se osobně chránit, jak v hořícím domě hasiče na sebe upozornit i jak zkoušet dveře, zda je za nimi opravdu oheň.

Zopakovali
jsme si evakuaci – rychlé organizované opuštění budovy i telefonní čísla pro
tísňová volání. Děti se učily respektu a nutnosti
dané pokyny okamžitě poslechnout. Na
fotografiích jsme viděli konkrétní požární techniku a automobily uzpůsobené pro
hasičský zásah.

Pan
pprap. Mlečka nám ukázal a
předvedl i speciální oblečení a vybavení hasičů. Všechny děti byly nadšeny, že
si mohly výstroj a helmu samy vyzkoušet.

Hlavním cílem bylo předat žákům
důležité informace a návyky v oblasti prevence před požáry a mimořádnými
událostmi.

Pan hasič nás však mile
překvapil nejen svojí znalostí znakového jazyka, ale na konci besedy ještě
každému na památku vyrobil z nafukovacích balónků nějaké zvířátko.

Všichni
jsme si z přednášky odnesli spoustu zajímavých poznatků a těšíme se na
další spolupráci a prohlídku hasičské stanice v Brně – Líšni.


PODĚKOVÁNÍ FIRMĚ EKO-KOM

Rádi bychom touto cestou vyjádřili poděkování obalové společnosti EKO-KOM, která nám zdarma dopravila a darovala lepenkové krabice na třídění odpadu na plast a papír. Tyto krabice máme rozmístěné téměř po celém školním areálu. Třídění je pro nás nyní zábavné. Zábava byla také třídící krabice skládat dohromady, o což se postarali žáci ve školní družině.

Více fotografií na https://druzinovefotky.rajce.idnes.cz/Eko-kom/


Festival vědy

V pátek 7. září žáci prvního i druhého stupně navštívili “festival vědy”, který probíhal na Riviéře v Brně v areálu dopravního hřiště. Žáci si mohli sami vyzkoušet různé experimenty a tím si osvojit naučenou teorii ze školy. Jednalo se o pokusy např. z přírodovědy, vlastivědy, fyziky aj. Nechyběly ani zábavné a poučné hry, kde se například řešily různé dopravní situace na interaktivní tabuli. Mladší žáci byli velice nadšeni, protože si mohli vyzkoušet manipulovat s velkým traktorem. Starší žáky zase více bavilo rýžování zlata. Dále zde byla připravená sbírka preparovaných brouků a hmyzu.

Více fotografií nalezte ve fotogalerii ZŠ.


COSMOS DISCOVERY

V úterý 26. 6. 2018 žáci čtvrté až deváté třídy navštívili spolu se svými učitelkami světovou výstavu kosmonautiky COSMOS DISCOVERY na brněnském výstavišti. V rámci výstavy měli žáci možnost si prohlédnout originální exponáty vesmírné společnosti NASA a dozvědět se velice zajímavé informace o světoznámých amerických i ruských kosmonautech a jejich cestách do vesmíru.

20180626_114644

Pokračování článku


ŠKOLA V PŘÍRODĚ – Suchý u Boskovic

Stejně jako v minulých letech i letos jsme ve dnech  4. – 8. června 2018 zorganizovali školu v přírodě. Účastnili se jí žáci I. a II. stupně základní školy, celkem 16 dětí.

 

Místo pobytu jsme vybrali v ekologicky nenarušené krajině Drahanské vrchoviny v blízkosti Moravského krasu. Tam se u obce Suchý u Boskovic nachází PENZION ATHENA. Komplex leží uprostřed lesů, v oploceném rozlehlém travnatém areálu jsou prolézačky, houpačky, pískoviště, hřiště i centrální ohniště. Nejvíce času trávily děti na trampolíně, v budově jsme mohli využívat i stolní fotbal či hrát ping pong.

Stravování bylo zajištěno 5x  denně, pitný režim byl také dodržován. Snídaně probíhaly formou jednoduchého švédského stolu.

Plán činností byl připraven přiměřeně věku dětí  a aktuálně přizpůsoben i počasí. Denní akce byly organizované pro mladší děti i starší žáky převážně společně. Jen menší děti měly dříve večerku, starší žáci ještě večer hráli venku různé společenské či míčové hry.

Přiměřeně svým možnostem si všichni psali a malovali prožitkový deník, kam si s pomocí učitele zaznamenávali svoje celodenní zážitky a postřehy.

IMG_1252

Pokračování článku