Přednáška: Proč neslyšící (ne)milují češtinu

Den matek byl velký dnem zejména pro malé děti na 1. stupni. Po oslavě byla na programu odpolední přednáška pro rodiče.

Naše škola pozvala neslyšící češtinářku Mgr. Lucii Štefkovou, která do naší také navštěvovala naši školu. Nyní pracuje jako učitelka na střední škole pro sluchově postižené v Jundrově a také na vysoké škole ve Středisku Teiresias. Zde učí předmět Čeština pro neslyšící, který pomáhá právě neslyšícím studentům. Paní Štefková si připravila přednášku na téma: Proč neslyšící (ne)milují češtinu. Důvodů, proč neslyšící mají obtíže s českým jazykem, je mnoho, ale zejména se jedná o velkou variabilitu českého jazyka a také nerespektování, že český jazyk je pro neslyšící jazykem cizím. Většina slyšících rodičů si často dost dobře neuvědomuje, že neslyšící děti potřebují vybudovat a pozitivně stimulovat jazykový vývoj prostřednictvím znakového jazyka (jelikož český jazyk kvůli smyslové bariéře nemohou vnímat dostatečně). Byly zmíněny i další témata, které byly velice zajímavé, jelikož vycházely z každodenní praxe. Atraktivita přednášky byla potvrzena také vysokým počtem účastníků. Přednáška byla na závěr ukončena diskuzí, která byla také velmi obohacující. Tlumočení do znakového jazyka bylo zajištěno.

 

Zapsala: Mgr. Jaroslava Struhařová