Škola v přírodě

Škola v přírodě – Svratouch

Stejně jako v minulých letech i letos jsme ve dnech  29. května – 2. června 2017  zorganizovali školu v přírodě. Účastnili se jí žáci I. a II. stupně základní školy i děti z mateřské školy. Celkem 15 žáků a 3 pedagogové.

Místo pobytu jsme vybrali na pomezí Pardubického kraje a kraje Vysočina v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Tam se u obce Svratouch nachází místo – Rekreační středisko NADĚJE,  které je ze všech stran obklopeno krásným lesem.

Plán činností byl připravován přiměřeně věku dětí a aktuálně přizpůsobován počasí. Akce  byly organizované pro mladší děti i starší žáky převážně společně.

Přiměřeně svým možnostem si všichni každý den psali a malovali prožitkový deník, kam si s pomocí učitele zaznamenávali svoje zážitky a postřehy.

V pondělí  pro nás ke škole přijel malý autobus, zamávali jsme rodičům a vyjeli. Cesta poměrně rychle uběhla. Jen co jsme se ubytovali ve velké chatě, vyrazili jsme prozkoumat okolí. Rekreační areál se  nachází mezi lesy na rozlehlé zelené louce, kde jsou i chatky, fotbalové  hřiště a ohniště. Využívat jsme mohli i terasu se stolním tenisem.

Hned první den jsme se po obědě vydali na dlouhou procházku lesem až k loveckému zámečku Karlštejn. Cestou jsme pozorovali velká mraveniště, zastavili se u studánky, viděli i kapličku a jezírko. Přes Svratouch jsme se vraceli zase zpět do chaty.

Po večeři ještě někteří starší žáci hráli venku na hřišti míčové hry, přehazovanou či fotbal.  Jiní se zapojili s malými do společenských a pohybových her.

 

Na úterý  byl připraven výlet do Podlesí, kde jsme měli objednánu návštěvu Pohádkové vesničky. Všichni jsme se zvážili, kdo je hodný – půjde do nebe, kdo zlobí – tomu váha ukázala peklo. Potom se zabouřilo, přihnaly se černé mraky a začalo pršet. Až se počasí trošku umoudřilo a chvilkami vylezlo i sluníčko, pokračovali jsme v prohlídce všech pohádkových domečků … Už přesně víme, kde bydlí Křemílek a Vochomůrka, Budulínek, Karkulka, Sněhurka, Rumcajs, vodník, ježibaba, čert, kovář i švec, … V areálu za hotelem jsme se fotili, hráli i kuželky a před přeháňkou se schovali v perníkové chaloupce.

Po návratu zpět do našeho rekreačního střediska jsme si po večeři hráli na hřišti a okolo chatek. Mateřinkové děti v lese stavěly z větviček a šišek malé přírodní domečky. Navečer chlapci ještě hráli fotbal a děvčata malovala křídami na chodníku.

Ve středu – třetí den pobytu jsme si naplánovali výlet do vesničky Blatiny. Autobus nás odvezl ze Svratky na rozcestí u hotelu Gaudeamus, kde jsme nostalgicky zavzpomínali

na květen roku 2011. Osmákům a deváťákům se vybavovaly vzpomínky z tehdejšího pobytu na škole v přírodě.

Krásná cesta vedla dále lesem, kousek po silnici a potom rekreační oblastí až do areálu jezdeckého oddílu. Na statku JK Blatiny si mohly děti prohlédnout spousty druhů hospodářských zvířat. K poučení a pobavení zde chovají kromě velkého množství koní i krávy a býka, lamy, osly, … Po areálu se volně procházejí poníci, k vidění jsou tu i kozy s kůzlaty, ovce a beran. Děti si dále mohly v ohrádce prohlídnout nutrie a pohladit králíky, morčata i divoká prasátka.

Na velké travnaté ploše je k dispozici dětské hřiště s mnoha dřevěnými atrakcemi. Strávili jsme tady celé odpoledne. Všichni se tu vyřádili na prolézačkách, skluzavce a houpačkách, starší žáci posilovali, šplhali, viseli na laně, lezli na černobylský strom i dřevěnou stěnu a svoji zdatnost testovali na nezvykle dlouhé dráze pro ručkování. Menší děti trávily čas

na pískovišti, v autíčku a na pořádném dřevěném koni.

Kdo se ale nebál, mohl “osedlat“ koně skutečného a vyzkoušet si svoje jezdecké umění.  Každý se projel (spolu s pánem) na koni. Marry – hodná klidná kobylka každého v pohodě povozila.

Zpět do rekreačního střediska jsme se vrátili až na večeři.

Po setmění byla ještě stezka odvahy. Sice byla tma, ale na cestu aspoň trošinku svítil měsíc. Každý měl větší či menší obavy, všichni však strach překonali.

Ve čtvrtek dopoledne jsme stříkali a malovali památeční trička.

Potom jsme šli do Svratouchu do muzea historických motocyklů. Zejména starší chlapce staré nablýskané motorky velmi nadchly. Zpáteční cesta byla spojená i s orientací v terénu.

Po obědě jsme již trávili čas v areálu rekreačního střediska, kde jsme připravili tělovýchovné odpoledne – soutěž družstev. Žáci byli rozděleni do pěti skupin po třech. V každém družstvu byly děti různého věku – od malých capartů z MŠ až po naše zralé deváťáky. V namíchaných skupinkách byli ale všichni nuceni spolupracovat. Běhali od stanoviště ke stanovišti a plnili dané sportovní či vědomostní úkoly. Odpovídali na otázky a odpovědi  zaznamenávali na své kartičky,  přemýšleli, doplňovali, … skákali, házeli, ….

Okolní přírody bylo využito pro opakování látky prvouky a přírodovědy, starší žáci si oživovali i anglická slovíčka a procvičovali učivo vlastivědy a zeměpisu.

Večer jsme se oblékli do masek a uspořádali malý karneval. Každý se představil a zahrál krátkou scénku. Potom následovaly společenské hry a soutěže.

Až se začalo smrákat, byl táborák. Seděli jsme u ohně a opékali špekáčky.

V pátek  po snídani proběhlo vyhodnocení celotýdenních i jednotlivých soutěží a vyhlášení vítězů. Byly rozdány i ceny za nejlepší pokoj a nejzajímavější masku.

Uklidit, sbalit věci do kufru a čekat na autobus! Čekání však bylo vyplněno celkovým zhodnocení školy v přírodě, každý obdržel nějaký diplom a sladkou odměnu.

Na závěr jsme se rozloučili s Nadějí …

Všechny děti se vrátily spokojené a mají určitě plno nových zážitků. Některé se i více osamostatnily. Téměř celý týden bylo nádherné počasí, tak jsme si pobyt všichni užili.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii

Zapsala Mgr. D. Floriánová