Školní jarmark

Začátek května jsme oslavili celoškolní akcí – Jarmarkem. Z důvodu nehezkého počasí jsme byli nuceni celý jarmark přesunout do vnitřních prostorů školy. Hlavní prodejní akce se konala v tělocvičně, kde bylo možné si zakoupit rozmanitou škálu uměleckých a ručně dělaných předmětů od dětí z celé školy, včetně dětí z mateřské školy. Souběžně v tělocvičně probíhal bleší trh pro děti. Děti si donesly spoustu vlastních nepotřebných věcí a většinu se jim podařilo směnit s ostatními kamarády. Bleší trh skončil brzy, děti vyměňovali věci s velkým nadšením. Vedle tělocvičny byl debatní koutek s bohatým občerstvením, které se prodávalo za symbolickou cenu. Na chodbě u hlavního vstupu do školy se nacházela galerie, z níž bylo možné si zakoupit obrazy, které naši žáci namalovali. Jarmark byl zakončen dražbou tří obrazů, které vytvořily děti z mateřské školy v rámci arteterapeutických bloků. O hlavní obraz byl boj.

Musíme vyzdvihnout zapojení dětí do veškerých činností spjatých s jarmarkem. Děti vytvořily nejen produkty, ale vytvořily informační cedule, pomáhaly s výzdobou a s koordinací jarmarku. Děkujeme všem, kteří se jarmarku zúčastnili a vyjádřili podporu škole a dětem právě koupí všech drobností. Doufáme, že se nám podaří něco takového zrealizovat i v dalším roce a ideálně ve venkovních prostorách.