Školní jídelna

MŠ a ZŠ –  Šrámkova 1, Brno

  • žáci se stravují v areálu školy, nahlašování a odhlašování obědu je možné jeden den předem do 12.00 hod.
  • telefon do školní jídelny je 548 526 934

Jídelní lístek: