Školská rada – ZŠ

Předseda – zástupce zřizovatele

Bc. Jakub Hruška 724 900 659
jakubhruska1@gmail.com


Zástupci zřizovatele:

Ing. Vítězslav Nekovář 607 148 729
vnekovar@centrum.cz
Ing. Martin Otčenášek 734 314 065
m.otcenasek@gmail.com


Zástupci zákonných zástupců žáků školy:

Ivana Honsová 777 225 413
ifka.hons@seznam.cz
Lenka Klofáčová SMS 777 306 240
lenkaKlofacova@email.cz
Jan Kilián 739 423 125
jkilian@ppl.cz


Zástupci pedagogických pracovníků:

Mgr. Jaroslava Maňasová 736 703 689
j.manasova@seznam.cz
Mgr. Lucie Křížová 734 282 875
krizova@zsspbrno.cz
Mgr. Petr Souček 776 849 472
p.soucek72@seznam.cz