Školská rada – ZŠ

Předseda – zástupce zřizovatele

Jakub Hruška 724 900 659
jakubhruska1@gmal.com


Zástupci zřizovatele:

Ing. Vítězslav Nekovář 607 148 729
vnekovar@centrum.cz
Ing. Martin Otčenášek 734 314 065
m.otcenasek@gmail.com


Zástupci zákonných zástupců žáků školy:

Ivana Honsová 777 225 413
ifka.hons@seznam.cz
Lenka Klofáčová SMS 777 306 240
lenkaKlofacova@email.cz
Lenka Štefková SMS 732 598 205


Zástupci pedagogických pracovníků:

Mgr. Jaroslava Maňasová 736 703 689
j.manasova@seznam.cz
BcA. Daniela Hyklová SMS 608 728 799
danipori@gmail.com
Mgr. Monika Třeštíková 777 060 787
m.loveckova@centrum.cz