VÝLET DO VOZOVNY KOMÍN

Ve čtvrtek 21. února jsme s dětmi vyrazili na výlet do trolejbusové vozovny v Komíně. Před samotným výletem jsme si s dětmi zopakovali pravidla bezpečnosti a hlavně jsme si řekli, co nás všechno čeká, aby nikdo nebyl překvapen. Připravení, s batůžky na zádech jsme se vypravili na cestu – cesta to byla jednoduchá – pod školkou jsme nasedli na autobus, který nás zavezl až do Komína. Před samotnou exkurzí jsme si ještě našli chvilku, abychom se nasvačili a pak už jsme se vydali do útrob trolejbusové vozovny.

Ve vozovně se nás ujmul pan Ovečka, který byl naším průvodcem. Vzal nás nejprve na trolejbusové „parkoviště“, kde trolejbusy přes noc odpočívají. Pověděl nám, co vše musí řidiči před tím, než vyjedou na cestu, zkontrolovat (kola, světa, zjevné poškození). Poté nám přijel vlastní trolejbus s osobním řidičem, děti měly za úkol trolejbus obejít a zkontrolovat vše, co se má, abychom mohli vyrazit na cestu. Zjistili jsme, že malý trolejbus má 6 kol a kloubový trolejbus kol 10. Potom nám pan Ovečka ukázal pěkně zblízka „tykadla“ – tedy to, co se dotýká trolejí. Paní učitelky pak dostaly za úkol nasadit „tykadla“ na troleje. A protože jsme to zvládly, trolejbus byl dětmi zkontrolován, mohli jsme nasednout a vyrazit na výlet – vyjeli jsme z vozovny, ale během chvilky jsme se do ní zase vrátili – akorát o patro níž, kde se trolejbusy opravují. Prošli jsme si s dětmi místnost lehké údržby, kde jsme viděli trolejbus zespodu i ze shora. Poté jsme prošli do místnosti střední údržby, kde už jsme viděli trolejbusy bez kol, bez plechů…Poté jsme našli náš trolejbus a vyjeli jsme zase nahoru na „parkoviště“, kde jsme se dozvěděli, že trolejbusy občas musí nějaké úseky projet jen na setrvačnost a že se občas stane, že se trolejbus někdy zastaví v takovém místě, odkud sám nevyjede (není připojen na troleje). V takovou chvíli se musí trolejbus roztlačit a posunout – a to jsme si s dětmi také zkusili. A světe div se, my jsme ten trolejbus v 8 dětech roztlačili! Za odměnu jsme se vyfotili každý jako řidič v trolejbusu a trochu se proběhli, rozloučili se s panem Ovečkou a plní zážitků jsme se vydali na zpáteční cestu do školky.

Více fotografií ZDE.