Základní škola

Naše škola se nachází v malebném prostředí brněnské části Brno – Lesná. V areálu školy se nachází I. a II. stupeň základní školy, mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum pro sluchově postižené.

V MŠ se pracuje podle vzdělávacího programu CESTA založeného na bilingvismu. V ZŠ se žáci učí podle učebních plánů a osnov pro sluchově postižené, ale i běžné základní školy, v některých případech se vypracovávají individuální vzdělávací plány. Učitelé vytvořili vlastní vzdělávací program, ve kterém se počítá s bilingválním vzdělávacím přístupem, s výukou znakového jazyka jako samostatného předmětu.Učitelé a vychovatelé používají všechny metody, které vedou k hlavnímu cíli: všestranný rozvoj osobnosti, příprava na život a budoucí povolání. Navazujeme na to pozitivní, co přinesla orální metoda a totální komunikace,ve výuce používáme český znakový jazyk, znakovanou češtinu, písemnou i mluvenou formu češtiny. Na škole pracuje 7 sluchově postižených učitelů a vychovatelů. Obohacením výuky jsou i praxe studentů DiFa JAMU, oboru výchovná dramatika neslyšících, kteří vyučují netradiční formou.

Vyučující obohacují výuku návštěvou muzeí, výstav, divadel, zajišťují se různé besedy a soutěže. Škola má bohatou mimoškolní činnost, žáci pracují v kroužku dramatickém a keramickém, zúčastňují se přehlídek a soutěží v dramatické a výtvarné tvorbě,sportovních soutěží. Řadu zajímavých akcí připravují pro děti členové Českomoravské jednoty Neslyšících a sdružení Labyrint Brno. Internátní děti spolupracují se skauty, jezdí na výlety a každý rok nacvičují dramatizaci nějaké pohádky.

Naši absolventi pokračují většinou ve studiu na středních školách a středních odborných školách, řada absolventů studuje na vysoké škole.