Zážitkem k porozumění

Dne 2. 10. 2019 jsme se se školou vypravili na výstavu „Zážitkem k porozumění“, která se konala v prostorách nové budovy Pedagogické fakulty v Brně na Poříčí.

Výstava se skládala ze tří částí:

V první části žáci objevovali fungování sluchu, kde se mohli projit „tunelem“ v podobě modelu ucha v nadživotní velikosti, zde byla velmi přehledně zobrazena jednotlivá uspořádání sluchového orgánu.

Další část již byla věnována informacím o zvuku, jak zvuk funguje, jak se přenáší, atd.. Žáci si mohli také vyzkoušet drobné pokusy v praxi.

Poslední část se zaměřovala na komunikaci a „Neslyšící“. Zde si žáci vyzkoušeli komunikaci s neslyšícími v praxi, informace o znakovém jazyce a také zde proběhl nácvik odezírání.

Vše lépe vyobrazují níže uvedené fotografie z výstavy.